Община Пазарджик обяви началото на традиционния конкурс за Националната награда “Райко Алексиев“. Съревнованието е за хумористични творби. Ще бъдат връчени три отличия: за поезия - епиграма, басня или стихотворение, за проза - миниатюра, фейлетон или къс разказ, и за карикатура.

Творбите трябва да не са публикувани. Те трябва да се представят,отпечатани в два екземпляра, а за карикатурите - в оригинал или копие, най-късно до 16 февруари, в дирекция “Образование и култура“ към Община Пазарджик.

Националната литературна награда за хумор и сатира “Райко Алексиев” се присъжда от Община Пазарджик за цялостно литературно творчество и принос в съответния жанр. Връчва се на всеки 3 години, на 7 ми  март – рождения ден на Райко Алексиев.

С отличието се удостояват български писатели. По изключение то може да бъде присъдено на чуждестранен автор за особени заслуги към българистиката: популяризация, лично творчество в областта на хумора и сатирата, анализи и публикации, тематично свързани с България.