„Югоизточно държавно предприятие“ ДП гр. Сливен, ДПП „Сините камъни“,  Регионална дирекция по горите – Сливен и Община Сливен обявяват конкурс за учениците в Община Сливен по повод Седмицата на гората 2024 г.
Темата, върху която децата ще могат да творят е  “Гората е живот и споделена отговорност”.

Учениците могат да участват както с творба под формата на къс разказ, така и със стихотворение.

Условията са :

1. Конкурсът се провежда в две категории – I-IV клас и V-VII клас, като участниците могат да кандидатстват с ЕДНА непубликувана творба – къс разказ или стихотворение.

2. Заглавието на творбите е по избор на участниците, a съдържанието трябва да отговаря на темата на конкурса.

3. Участници могат да бъдат ученици от началните и основните училища в Община Сливен.

4. Изпратените творби да не надвишават 3 печатни страници.

5. Творбата задължително трябва да бъде придружена от следните данни за участника: три имена, клас, училище и телефон за връзка.

6. Във всяка една от категориите ще се присъждат по три награди – първо, второ, трето място.

7. Адрес за получаване на творбите: гр. Сливен, бул. „Цар Симеон“ 1Б, ДПП „Сините камъни“, както и на e-mail: dppsinite_kamani@abv.bg

8. Срок за изпращане на творбите: 23 март 2024 г.

Победителите ще бъдат обявени през първата седмица на м.април 2024 г.