Националното външно оценяване по български език и литература в 10. клас остава на 10 юни. Предвижда се обаче то да се проведе в по-късен начален час заради насрочените избори за национален и европейски парламент на 9 юни, съобщиха от МОН. Изпитът за десетокласниците ще започне в 11.00 часа (вместо в първоначално предвиденото начало от 8:00 часа), за да могат училищата с изборни секции да организират провеждането му.  За изменението е подготвена заповед на министъра на образованието и науката проф. Галин Цоков, която е публикувана за обществено обсъждане. Предстои с друга негова заповед 10 юни да бъде обявен за неучебен за всички останали ученици в училищата с изборни секции.

Заради насрочените избори МОН предлага и нови дати за някои областни и национални кръгове на олимпиади и състезания. Математическото състезание за ученици от 4. клас „Математика за всеки“ ще се проведе на 1 юни. Националният кръг на „Лаборатория за изкуство“  ще бъде в периода 1-3 юни в Бургас.  Състезанието „Ключови компетентности по природни науки” (физика, химия, биология) ще бъде от 29 до 30 юни в Силистра.