Преживяваме ли красотата на нашето горещо лято?

Наслаждаваме ли се на дните с цялото семейство или се отдаваме на разочарованията, претенциите, неоправданите очаквания...?

Кое ни е по-ценно - да имаме спокойствието да изпием една бира с приятели или да слушаме глъчката около нас и да знаем, че във всеки един момент, някой може да ни прегърне с обич? 

Дали сами слагаме граници към своето щастие, в търсене на обич, спокойствие и сигурност или сме готови да отдадем любовта и силата си в полза на другите?

Всеки от нас може да си отговори сам...

Но и всеки от нас има нужда от онази свързаност, с невидимите нишки, която ни носи истинското щастие. 

Богатството, несъизмеримо с нищо друго. 

А август е месецът, който ни дарява това богатство, тази заедност и мечтано време със семейството и истинските приятели.

Да бъдем с тях, там, където искаме! 

Пожелаваме си го заедно с холистичния и родов терапевт Аида Марковска,  в новия епизод на "Новото време".