Поговорката „По дрехите посрещат, по ума изпращат“ в днешното дигитално време звучи така: „По грамотността посрещат и без нея те изпращат“. 

Вярвам, че когато учителят е готов да предава опита си, се появява правилният ученик, казва д-р Нина Чочева.

Според нея грамотността на първо място е себеуважение. Каквато и професия да работи човек, трябва да бъде грамотен.

Но грамотността* днес не се измерва само с умението да пишем на родния си език!

Очаквайте "Новото време" по Дарик  на 23 май с Аида Марковска и със специалното участие на Нина Чочева – доктор по философия и съвременен френски език, преподавател, сертифициран кариерен консултант, основател и управител на Франколандия, преводач, жури и ментор. 

 * Програмата на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) за международното оценяване на учениците - PISA,  публикува интересни данни, според които броят на книгите в дома е индикатор, който се използва в много образователни международни изследвания.  Те отчитат, че колкото по-голям е броят на книгите в домашната библиотека, толкова по-висок е средният резултат на българските ученици в различни области.  От голямо значение е и общият културен климат в семейството.