В Окръжен съд – Враца започна работа нов съдия – Катя Гердова. Съдия Гердова встъпи в длъжност след проведен конкурс, обявен през 2019 г., повишаване в длъжност и решение на Съдийската колегия на ВСС.

Тя бе назначена на основание чл. 193 ал. 6 от Закона за съдебната власт. Катя Гердова завършва специалност „Право“ в Бургаския свободен университет през 1995 г. От 1997 г. до настоящия момент, повече от 26 години, правораздава в Районен съд – Бяла Слатина, където разглежда граждански дела.

В Окръжен съд – Враца съдия Гердова също ще бъде в гражданската колегия.