Нов, последно поколение, линеен ускорител, с възможност за радио хирургия, откриха днес в „Комплексен онкологичен център – Пловдив“.

Управителят на лечебното заведение доц. д-р Тихомир Дерменджиев, заедно с кмета на Община Пловдив Здравко Димитров прерязаха официално лентата пред помещението, в което е инсталиран апаратът.

Новият линеен ускорител е оптимизиран за образно направлявана лъчетерапия. Технологията, която се използва е усъвършенствана за модулирано по интензитет лъчелечение и обемно модулирана ротационна терапия чрез използването на най-новите технологии.

Технологията е уникална по рода си, защото е по-бърза, както при получаване на образ, така и при третиране на пациента с най-щадящото лечение. Средната продължителност на третиране на пациент е 8 минути, като самото облъчване е с продължителност от приблизително 2 минути, което позволява лечението на много по-голям брой пациенти. За удобство на пациента масата е по-ниска, по-безшумна и по-бърза. Последното поколение на апарата е с изключително ниска консумация на електроенергия и ниско ниво на разходите за експлоатация.

Апарата е закупен за сумата от 5 000 000,00лв. без ДДС, чрез обществена поръчка, обявена през месец септември 2021г. и проведена съгласно всички законови изисквания.

Финансирането е реализирано чрез Фонд „Jessica за България“ към оперативна програма „Регионално развитие“, банка и самоучастие на лечебното заведение.

За работа с апарата вече са обучени всички специалисти от Отделението по лъчелечение в „Комплексен онкологичен център“ –  Пловдив.

„Закупуването на апарата измина дълъг път от няколко години, от момента, в който се е породила необходимостта от него, до момента, в който осъществихме покупката му. Именно последната година бе ключова за успешната реализация на тази дългоочаквана инвестиция. Закупуването на линейния ускорител е най-важната стъпка правена от нас досега“,  сподели пред присъстващите управителят на КОЦ-а доц. д-р Дерменджиев.