През 2019 г. Община Габрово кандидатства пред Министерството на околната среда и водите /МОСВ/ и Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/ с проектни предложения за селата и за град Габрово за изграждане на зони за отдих и детски площадки.

В рамките на Националната кампания „За чиста околна среда – 2019 г.” Община Габрово спечели финансиране за „ИЗГРАЖДАНЕ КЪТ ЗА ОТДИХ В СЕЛО МУЗГА, ОБЩИНА ГАБРОВО”.

Дейностите по проекта включват почистване на терена от отпадъци и подравняване, доставка и монтаж на двойна детска люлка за деца от 0 до 3 години и седалка за деца от 3 до 12г., поставяне на пейки и петоъгълна беседка, фитнес уреди и маса за тенис на открито, уред за въздушно ходене, монтиране на улично осветление в района на къта за отдих, затревяване и посаждане на дървета.