Назначени са членовете на две общински избирателни комисии в Пазарджишко - в Стрелча и Сърница, гласят решения на Централната избирателна комисия. И на двете места по време на проведените консултации е постигнато съгласие за състава и разпределението на постовете, става ясно от приложените документи. Комисиите ще са от по 11 души.

В Стрелча председателския пост е поверен на Нонка Спасова, заместници са Катя Шопова и Стойка Караджова, секретар - Танчо Мелин. В Сърница председател е Джемиле Пашова, тримата ѝ заместници са Айше Халачева, Джумиле Хисар и Асибе Мустафова, секретар е Зейнеп Карамолла.

Решенията са неокончателни и подлежат на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването им.