Поради подвързване на новоизграден водопроводен клон по ул. „Проф. Асен Златаров“ гр. Русе на 10.02.2023 г. от 8:30 до 17:00 ч. ще бъде нарушено нормалното водоподаване на абонатите по следните улици: ул. „Проф. Асен Златаров“ в участъка  от ул. „Петко Д. Петков“ до пл. „Св. Троица“, ул. „Георги С. Раковски“ в участъка от ул. „Петко Д. Петков“ до пл. „Св. Троица“ и по ул. „Ангел Кънчев“ в участъка от ул. „Георги С. Раковски“ до ул. „Проф. Асен Златаров“.