Националният статистически институт оповести основните данни за културната дейност в област Добрич през 2022 г.

Музеи

Към края на 2022 г. в област Добрич са функционирали 6 самостоятелни музея (за страната са общо 186), а движимите културни ценности, включени в музейните експозиции в областта, са общо 252 000 фовдови единици. През 2022 г. броят на културните ценности нараства с 0.1%, в сравнение с 2021 г. С цел улесняване на комуникацията с публиката, фондовите единици се цифровизират, като през 2022 г. техният брой е 4 815. Общата полезна площ, на която са разположени експозициите на музеите от област Добрич, е 13 680 квадратни метра. Посещенията в музеите през 2022 г. са 146 хил. и, в сравнение с 2021 г., намаляват с 16.2%. Приблизително 4.2% от тях (6 хил.) са осъществени в дните със свободен вход. Посещенията на чужденци в музеите намаляват с 11.9%, в сравнение с предходната година, като достигат 58 хиляди. Общият персонал на музеите през 2022 г. е 81, като се увеличава с 6.6% в сравнение с предходната година. 

Сценични изкуства

През 2022 г. в действащите 2 театъра в област Добрич са организирани 374 представления, посетени от 27 152 зрители. В сравнение с 2021 г. представленията се увеличават с 8.1%, а посещенията - с 37.0%. Средният брой посетители на едно представление е 73 души, при 57 души през 2021 г. През 2022 г. в област Добрич развиват дейност 3 музикални колектива, като представленията им са 114, а посещенията са 38 400.

Библиотеки

Библиотечният фонд в областта е състои от 367 хил. библиотечни документа, като най-голям дял заемат книгите - 89.1% (327 хил.), следвани от аудио-визуални, електронни, графични и картографски издания, патенти и стандарти, и микроформи (24 хил.) и продължаващите издания (16 хиляди). В сравнение с 2021 г. броят на книгите намалява с 10.0%, или с 36 476 броя. Регистрираните читатели са 3 469, което е с 10.9% повече в сравнение с предходната година. Посещенията в библиотеките се увеличават (с 31.3%) и достигат 85 хил. през 2022 г.

Аудио-визуална дейност

През 2022 г. кинопрожекциите в област Добрич са 2 514 и са посетени от 17 473 зрители. В сравнение с 2021 г. броят на прожекциите в кината нараста с 92.5%, а посещенията в тях с - 48.3%. Прожектирани са 206 филма - 31 български, 48 европейски, 119 от САЩ и 8 от други страни.

През 2022 г. радиооператорите от област Добрич са излъчили 3 556 часа радиопредавания, с 8,3% повече спрямо 2021 г.

Читалищна дейност

Към края на миналата година действащите читалища на територията на област Добрич са 119 (общо в България - 3 319), от тях 14 (11.8%) са в градовете, а 105 (88.2%) - в селата. Общините с най -много читалища са Добричка и Генерал Тошево, съответно - 38 и 24 броя. През 2022 г. в област Добрич от читалищата са организирани общо 2 537 културни и творчески прояви. Най-голям е броят на организираните от читалищата празненства и фестивали - 847, следван от честванията на бележити дати и годишнини – 695, а съборите са 224.