Забрана за улов на риба в Черно море и река Дунав влиза в сила от днес - 15 април. Тя се налага по заповед на министър Кирил Вътев с цел създаване на оптимални условия за естествено възпроизводство на пролетно-лятно размножаващите се риби.

През настоящата година не се допуска риболов на карагьоз от първи до 31 май включително в българския участък на река Дунав, както и на попчета от 15 април до 15 май включително в Черно море.

Забраната за риболов на калкан е от 15 арил до 15 юни включително, като в този период се забраняват и трансбордиране, задържане на борда, разтоварване и първа продажба.

Заповедта удължава и забраната за улов на бяла риба, щука и распер в река Дунав до 31 май включително, заради опазване на популацията на пролетно-лятно размножаващите се шаранови, сомови и други топлолюбиви риби.