Все повече туристи по света проявават загриженост относно въздействието на свръхтуризма, което дава по-голям приоритет на безопасните за природната среда пътувания.

Tripadvisor: Това са най-добрите дестинации за посещение през 2024 г.

За да обърнат внимание на проблема със свръхтуризма и въздействието, което той може да оказва върху климата, страните по света започнаха да таксуват туристите за посещението на някои от най-популярните дестинации.

В началото на тази година Tripadvisor и Global Destination Sustainability Movement анализираха 100 дестинации по четири основни фактора, в това число екологични, свързани със социална прогресивност, обществената инфраструктура и управление на устойчивостта, за да изготвят класация на най-устойчивите от тях.

Кои са те? Прочетете в Darik Business Review.