След като 'Сърце и Мозък’ предаде министър Сербезова на прокуратурата и КПКОМПИ за нейните действия и бездействия през последните 7 месеца, тя издаде отказ на исканото предварително разрешение за създваване на най-модерната болница на Балканите –

в София. Това е акт на безсилиие и отмъщение срещу нас, след като неоснователно задържаше становището през цялото време, докато окупираше стола в министерството, но всъщност е крачка напред – процедурата най-накрая е отпушена и ще следва развитие по компетентност.

М. Тиков, междувременно, иска да съди фактите и документите, а идват още и тогава следва “адът на цялата истина”!

Със Сербезова (в оставка и за довиждане) ще е добре също да се заемат заедно срещу унищожителната корупция и потискането на конкуренцията по качество в здравеопазването на София.

От 1600 възмутени лекари в 7 високотехнологични болници на 'Сърце и Мозък' и Българския Кардиологичен Институт с най-виска степен на компетентност в 22 медицински специалности и преминали над 2 милиона пациенти, преобладаващо в тежко или животозастрашаващо състояние.