Във връзка с честването на 22 април – Ден на Община „Тунджа“, на основание  Наредбата за символиката на Община „Тунджа“ награждават за принос в развитието на общината и подкрепяне инициативите на  общината и населените места, със Знак на Община „Тунджа“ – плакет:

Стоян Москов – общественик от с. Безмер;

Жечо Жечев – общественик от с. Драма;

Ганчо Ганев – общественик от с. Драма;

Нойко Петров – управител на фирма „Лаки 97“ ООД с. Ботево;

Иван Маджаров – медицински фелдшер от с. Бояджик;

Динко Господинов – управител на фирма „Дичони“ ЕООД;

Руси Русев – инспектор в Община „Тунджа“.

Със знак на община „Тунджа“ – плакет във формата на венец:

Даниел Асенов – състезател по бокс от с. Кукорево;

Диан Сталев – оператор сигурност в Община „Тунджа“;

Диана Йорданова – технически сътрудник в Община „Тунджа“;

Димо Стоянов – кмет на кметство с. Генерал Тошево;

Митка Петкова – технически изпълнител в Община „Тунджа“;

Росица Петрова – касиер в Община „Тунджа“;

Петя Йорданова – кмет на кметство с. Ханово;

Станка Бабачева – помощник-лесничей в Община „Тунджа“;

Стоянка Бончева – главен експерт в Община „Тунджа“;

Таня Атанасова – старши експерт в кметство с. Маломир;

Наградите се връчат по време на Тържествената сесия за Деня на Община „Тунджа“.