НАД 420 ПРОВЕРКИ В ГОРИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СЗДП ЗА СЕДМИЦА

423 проверки в държавни горски територии са извършени през изминалата
седмица на територията на СЗДП. Проверени са 70 обекта за добив на
дървесина, 107 превозни средства, 179 ловци и 70 други физически лица,
пребиваващи в държавни горски територии. Проверяващите са съставили шест
констативни протоколи и 29 Акта за установяване на административно
нарушение по Закона за горите. Горските служители са задържали близо 20
пространствени кубически метра дървесина и са конфискували един брой
законно притежавано оръжие.