111 нарушения на неправомерно паркирали автомобили върху дюни са установени това лято. В периода от 1 май до 15 септември са извършени общо 139 проверки, обявиха от РИОСВ – Варна, която следи за опазване на околната среда в областите Варна и Добрич.

Най-често нарушения се установяват на режимите на: защитена зона „Езеро Дуранкулак“ – в границите на морски плаж „Космос“ и морски плаж „Крапец - север“; в границите на защитена зона „Шабла-Езерец“ - морски плаж „Крапец-юг“; защитена зона „Комплекс Калиакра“ – морски плаж „Болата“; защитена зона „Галата“ – морски плаж в землището на Варна, и с. Близнаци, община Аврен, в района на защитена местност „Лимана“; защитена зона „Камчия“ – морски плаж „с. Ново Оряхово“; защитена зона „Плаж Шкорпиловци“ – морски плаж „Шкорпиловци“ и морски плаж „Кара дере“.

На установените собственици са изпратени покани за съставяне на актове за установяване на административно нарушение  - до момента 20 на брой, а за останалите нарушения в момента се изискват справки за собствениците на автомобилите. След съставяне на актовете в законоустановения срок, ще бъдат приключени административно-наказателните преписки, образувани за нарушения на Закона за биологичното разнообразие.

В началото на август по инициатива на директора на РИОСВ - Варна беше проведена среща за съгласуване на действията между всички отговорни институции с участието на представители на местните власти. Поставен бе акцент върху необходимостта от засилване на сътрудничеството между институциите за провеждането на екологосъобразен туризъм по Северното Черноморие. Участниците обсъдиха различни мерки и действия, които биха спомогнали за намаляване на случаите на нерегламентирано паркиране върху дюни. Като част от допълнителните мерки за опазване на дюнните природни местообитания РИОСВ - Варна постави информационни табели в близост до дюните на плаж „Космос“, попадащ в границите на защитена зона „Езеро Дуранкулак“, указващи защитения им характер и забранителните режими.