Продължава приемът на документи на кандидати за ползване на услугите на Дневния център за подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните семейства, който е с капацитет 40 души. Социалното заведение се намира в район „Младост“ във Варна, на ул. „Петко Стайнов“ №7. Сградата е ремонтирана по проект по оперативна програма „Региони в растеж“.

Кандидатите, заедно със своите близки, могат на място да разгледат условията, да се запознаят с екипа и да подадат заявление за настаняване. Услугата се предоставя за 8 или за 4 часа, има възможност и за мобилна помощ - на място в дома. На разположение са социален работник, рехабилитатор, психолог, трудотерапевт и санитар, които работят с потребителите както индивидуално, така и групово. Социалната услуга е безплатна за потребителите, тъй като дейностите се финансират по проект по ОП „Развитие на човешките ресурси“, съобщи ръководителят на проекта Анастасия Георгиева, дирекция на дирекция „Здравеопазване“ към Община Варна. От Центъра предлагат помощ и за близките на хора с различни форми на деменция.

Кандидатите трябва да имат настоящ адрес в град Варна, да са на възраст над 65 г. с поставена диагноза за деменция от ТЕЛК/НЕЛК, ЛКК или епикриза, становище от личен лекар, становище от психиатър и др. 

Допълнителна информация може да бъде получена от Ани Делева – 0876 522 722- представител на Ален Мак Мед ЕООД; Анастасия Георгиева-052/820-239- Община Варна, ръководител на проекта.