На протест излязоха жители на наводнените карловски села, засегнати от водното бедствието на 2-ри септември.

Хората настояват за спиране на стопанската сеч във водосбора на селата Богдан и Каравелово и за съставяне на съвет от представители, избрани единствено от местното население, който да контролира дейностите по възстановяване на населените места.

Жителите на Богдан, Каравелово и Слатина искат още да им бъде предоставено излечение от банковата сметка на Община Карлово за дарителската кампания за пострадалите, както и план сметка по разходването на отпуснатите обществени средства за възстановяването на района.

Хората се обявиха и против начина, по който са изразходвани досега отпуснатите обществени средства, не са съгласни и със забавянето във времето на процедурите и действията по възстановяване на инфраструктурата, алармират за липса на адекватна комуникация и информационна кампания към населението относно възможностите за финансово подпомагане и настояват спешно да се решат проблемите им.