На 29 септември 2023 г., петък, офисът на НАП в Русе няма да обслужва  клиенти от 9 до 13, 30 часа. Причината е планова профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия в района. Ръководството на русенската приходна администрация се надява, че гражданите и фирмите своевременно ще съобразят потребностите си за ползване на услугите на НАП. 

           След 13,30 часа и при  евентуално по-ранно приключване на профилактиката, приходната администрация ще възобнови обслужването на клиентите си до края на работното време в 17, 30 ч.