Европейският ден на парковете (The European Day of Parks) е основан от Федерацията ЕВРОПАРК (EUROPARК Federation) - европейска организация, която обединява защитените природни територии, на тридесет и шест европейски страни. Денят е честван за първи път през 1909 г., когато в Швеция са създадени първите в Европа 9 национални парка.

В България са обявени 11 природни парка с обща площ 256 441,4 хектара или 2,31% от територията на страната. Един от тях е Природен парк "Персина" в област Плевен.

У нас природните паркове попадат в категория V – защитен ландшафт/акватория. Според българското законодателство основната разлика между природен парк и национален парк е в това, че цялата територия на националния парк е държавна собственост и в него не са включени селища. В природния парк не е задължително собствеността да е държавна и включването на селища към територията му са позволени.

Националните паркове в България представляват защитени територии определени от Закона за защитените територии в България. Те са държавна собственост и в тях не се включват селища, а екосистемите са изцяло с естествен произход и с голямо разнообразие на растителни и животински видове и местообитания. В България са обособени 3 национални парка с обща площ 193 000 хектара.