За времето от 5 часа на 11 август юли до 5 часа тази сутрин полицейските служители реагирали на 21 сигнала.

При осъществяване на контролната си дейност проверили 219 човека и 92 моторни превозни средства.

За констатираните нарушения съставили 33 акта и 36 фиша.