Темата е „ОПРР обновява и вдъхновява – покажи ни най-добрите обекти от твоя град“.  Идеята е граждани от цялата страна да открият и да покажат със снимки проектите по Оперативна програма „Региони в растеж“, чрез които се обновяват и модернизират градовете с европейски инвестиции. Така ще бъде предизвикван и възстановен интересът към различните региони в страната в контекста на подготовката и стартирането на новата Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 година, смятат от ведомството. Според областния управител на Русе Анатоли Станев подобни инициативи провокират интереса и на по-младите към европейските програми и по този начин допринасят за изграждането на една по-сплотена общност.  

Фотосите могат да включват обновени обекти на културната, туристическата, образователната, социалната, здравната и пътна инфраструктура, обновените паркове и площади, междублокови пространства, детски градини, училища, жилищни и обществени сгради, спортни площадки и центрове, реновирани здравни заведения, обществен транспорт и внедрени интелигентни решения за управление на населените места. Крайният срок за участие е до 6 декември, включително.

Снимките трябва да показват как чрез финансирането от ОПРР съответният град се е променил, защо авторите се гордеят с него и го подкрепят, за да има по-добро бъдеще и европейско развитие.

Големината на снимките трябва да е между 2 MB и 6 MB. Всички желаещи да участват във фотоконкурса трябва да изпратят кадрите си на имейл: fotokonkurs@mrrb.government.bg, придружени с име на автора и телефон за връзка. Необходима е и кратка информация с какво този проект впечатлява автора на снимката и с какво допринася за развитието на града. Участниците трябва да попълнят и декларация, че са автори на снимковия материал и дават съгласие за популяризирането им в събитията на Управляващия орган на ОП „Региони в растеж“ и Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

До 10 декември 2022 г. жури в състав служители на министерството, включително на Главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие“, която е Управляващ орган на ОПРР, както и дизайнери ще определят най-добрите творби, които ще бъдат отличени и наградени по време на Годишното информационно събитие на програмата. Предвижда се връчването на една голяма награда и призове за победителите за всеки един от 6-те региона за планиране в страната, както и поощрителни награди, подходящи за спорт и свободно време. Най-добрите снимки ще бъдат включени във фотоизложба по време на Годишното информационно събитие и популяризирани чрез новия сайт на Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г. и в офисите на Управляващия орган на ОПРР.