Ново мобилно приложение предлага информация за регламентираните туристически маршрути на територията на Национален парк „Пирин“. То съдържа цялата необходима информация, за да може всеки да планира своята почивка и да избере най-подходящия и предпочитан маршрут.

Потребителите могат да се възползват от голям набор от инструменти: вградена интерактивна топографска карта, възможност за локализация на местоположение в нея, локализация и идентификация на забележителности, туристически маршрути, хижи и много други важни обекти. По време на туристически преход всеки ще може да види каква част е изминал от маршрута и колко преход му остава. 

Богатствата на Националния парк се разкриват в секция „Биоразнообразие“- тя предлага различни видове и местообитания, а ако туристът наруши някоя защитена зона, приложението ще извести и ще помогне да излезе от нея.

Приложението работи независимо от наличието на GSM мрежа, не изисква връзка с Интернет и работи без пренос на мобилни данни.

От Дирекцията на НП "Пирин" предупреждават: Винаги преди да тръгнете да посещавате НП „Пирин“, обновявайте приложението и изтеглете последната версия на картата в него, докато имате налична връзка за данни. Освен това за целите на навигацията и идентификацията на обекти в парка, моля разрешете Location и Camera access на приложението в телефона ви.

Приложението е безплатно за изтегляне и употреба. В него няма да има реклами, нито пък изисква регистрация. То е собственост на Дирекцията на НП „Пирин“. То е изработено по проект, финансиран от ОП "Околна среда"