Обръщаме се към вас, за да спасите българското животновъдство, българското мляко и месо – с този призив 28 животновъдни организации започват своето писмо до председателя на парламента, премиера и председателите на всички парламентарно представени партии. 

Гласувайте: Какво ще доведе до по-голяма прозрачност при разпределяне на бюджетите по сектори?

„Молим, Стратегическият план за 2021-2027 в част „Животновъдство“ да бъде върнат и преработен без лобизъм. Всички фермери искат да знаят къде са техните пари, след като общият бюджет е по-висок за животновъдството, а броят на животните се ограничава по възраст, новите изисквания са непосилни и въпреки това всички ставки са намалени драстично“, продължават те.

От бранша отново припомнят, че финализираният проект на Стратегически план не беше представен на обществено обсъждане и правят следните изчисления: 

Индивидуалното подпомагане в новия програмен период на остатъка от животните е занижено с над 35% при млечните крави под селекция – ставката беше над 600 лв., а сега е 211 евро. При застрашените от изчезване местни породи дребен рогат добитък намалението е от 150 евро преди до максимум 85 евро сега, като те нямат право и на преходно подпомагане. При спад в броя на конете от културни български породи и автохтонни ставката за стария период е 200 евро, а сега е максимум 143,80 евро.

Според цитираните от фермерските организации данни водената в сектора политика води до рязък спад в производството на мляко с над 16% от месец май до септември тази година – от 62 000 тона преработено мляко през май до 52 000 тона през септември. По отношение на производството на месо през юли тази година са заклани 2000 говеда, които осигуряват само по 0,31 г говеждо произведено месо на глава от населението. 

„В момента се колят много животни, което ще постави въпроса за нуждата от разплоден материал. Разплодният материал в страната ни не се субсидира, а производството на една юница е над 4000 лв. При нужда за държавата от поддържане на минимум 80 000 броя юници, в момента отглеждаме под 30 000 броя“, посочват фермерските организации.

От името на своите членове те настояват Стратегическият план за земеделие да бъде върнат за преразглеждане и да се проведе обществено обсъждане, за да може производителите да изразят своето мнение и да се вземе решение относно съдбата на българското животновъдство. 

А относно твърдението на служебния министър Явор Гечев, че не могат да вдигнат ставките в Стратегическия план, защото не могат да избягат от рамката 13% за обвързано подпомагане от бюджета за директните плащания, от които 60% са за сектор "Животновъдство", от бранша контрират:

„За пореден път настояваме Министерството на земеделието да посочи в милиони левове и бройки животни колко са тези проценти за сектора, заложени по директни плащания и обвързана подкрепа по Първи стълб в новия програмен период“, коментират те за Агри.БГ.

Своя подпис под писмото са подставили: Обединени български животновъди, Национално сдружение на млеко- и месопроизводителите в България, Национален говедовъден съюз, Съюз на животновъдите в България, Асоциация на българските биволовъди, Асоциация за развъждане на Черношарената порода в България, Национална асоциация за развъждане на Монбелиард и Симентал, Асоциация за развъждане на Кафявата порода, Асоциация на развъдчиците на Черношарена порода в България – Русе, Асоциация за опазване и развъждане на местна дългокосместа коза, СНЦ РОАПОБ – Карлово, Развъдна организация за автохтонни породи овце в България, Асоциация за Българското родопско говедо и Джерсей, Българска национална асоциация за развитие на биволовъдството, Развъдна асоциация на българските породи говеда – Родопско късорого, Българско родопско, Искърско, ЖС „Старият Балкан“ – Карлово, Асоциация за развъждане на местни породи говеда, Българска национална организация на зооинженерите за развъждане на породите селскостопански животни, Сдружение на земеделци и животновъди – Кресна 2019, Регионална асоциация на животновъдите – Рила, Национална асоциация на животновъдите, Организация на млекопроизводителите – Кайлъка, Регионална животновъдна асоциация – Северозапад, Организация за завъждане на Цигайски, Романовски и местни породи овце, Съюз на развъждащи местни породи овце и кози в България, Асоциация за развъждане на породата Ил дьо Франс в България, Асоциация Източнобългарски кон.