Общинският младежки дом в Русе е фокусиран върху неформалното образование, културата, изкуството, предоставяне на информация и консултации на младите хора. Организира обучения по различни теми, използвайки иновативни интерактивни методи. На територията на дома функционират Младежки парламент и клубове за неформално образование в областта на европейското развитие и младежка мобилност, екология и спорт и др.

Младежкият дом е част от европейската информационна мрежа /Евродеск/ и предоставя информация и консултации на младите хора в областта на европейските младежки програми и доброволчество. Организира младежки събития, уебинари и обучителни семинари.

В сферата на културата и изкуството ОМД развива различни клубове – Танцово студио „Импулс“, Вокална група „Приста“, Мажоретен състав „Екстрийм“, Детско-младежки хор „Свети Георги Победоносец“, Клуб „Шах“, Клуб „Изобразително изкуство“, Клуб „Ушу“, Театрално студио „Маска“, Вокално студио за поп и джаз пеене „Икономов“, Фолклорно танцово студио „Зора“, които участват във фестивали, конкурси и международни събития.

Още за дейността на ОМД-Русе чуйте в интервюто по Дарик радио с Теодора Траянова и Мина Маринова.