Общинският съвет на гр. Добрич одобри днес внесената от кмета на града Йордан Йорданов докладна за създаване на консултативен съвет по младежки политики.

Младежкият общински съвет ще служи като консултативен орган, представляващ интересите на младите хора в града. Той ще осигури платформа за изразяване на гледните точки, идеите и предложенията на младите граждани и ще работи за стимулиране на гражданската активност сред подрастващите. Това е важна стъпка в посока подкрепяне принадлежността и ангажираността на младежите, които се обединиха около желанието си да участват активно и да влияят на вземането на решения, засягащи техния град и бъдещето им.

На 4 април т.г. Младежкото сдружение "Културен Хъб" внесе предложение за учредяване на младежки общински съвет в град Добрич. То се появява в следствие на близката им работа с младежи от различни училища, които желаят да участват активно в обществения живот в града. Предложението беше официално подкрепено от Ученическите съвети на СУ „Любен Каравелов“, СУ „Св. Климент Охридски“, ЕГ „Гео Милев“, СУ „Димитър Талев“, СУ „ П. Р. Славейков“, ПГВМ „Професор д-р Георги Павлов“, ЧПГ „Райко Цончев“, ЧЕУ „Леонардо да Винчи“.