Младежки работници от осем държави преминаха курс по социална медиация в Смолян, информират от пресцентъра на Община Смолян. Обучението е било част от проект "Да си говорим без омраза".

Това е първо по рода си такова обучение в Смолянско. Участниците преминали пълен курс по ненасилствено общуване и социална медиация в школата по фасилитация, след което положили теоритичен и практически изпит и получили международни сертификати. 

В рамките на обучението те се срещнаха с групи от  местна общност, имащи противоположни граждански позиции и приложили на практика придобитите умения. Освен това те търсили и решения на най-сериозните социални конфликти в своите местни общности и разработили ръководство по социална медиация в младежката работа, което ще се разпространява безплатно на български и английски език.