Средният успех за Бургас е 36, 89 по математика и 54,86 по Български език и литература. Това сочат резултатите от Националното външно оценяване след 7 клас, изнесени на страницата на Министерството на образованието.

Повече за личните резултати, вижте ТУК!

Така по успех от матурата по математика кандидат-гимназистите от Бургас се нареждат на четвърто място в страната след София, Варна и Смолян.

По отношение на резултатите от изпита по БЕЛ обаче учениците от Русе изпреварват по знания и изместват Бургас на пето място.

„Тазгодишните резултати по математика бележат спад за първи път от 2019 г. насам. Средният резултат е 35,32 точки при максимум 100, спрямо 37,94 точки през миналата година.

Вероятно една от причините за това е фактът, че този випуск ученици беше обучаван най-дълго в електронна среда от разстояние – през втория срок на V клас, целия VI клас и частично в VII клас“, сочи анализа на Просветното ведомство.

"По отношение на усвоените знания по Български език и литература изводът е, че близо 70% от седмокласниците разбират това, което четат. Почти 60% от тях разчитат също внушенията на цитат от изучавана литературна творба. Около половината обаче се затрудняват да извличат информация от схематично представени данни – в таблица или диаграма, а не в свързан текст", съобщават от МОН.

Максималният брой от 100 точки и по двата предмета са постигнали трима ученици - толкова, колкото и през предходната учебна година. В сравнение с 2020-2021 г. обаче е намалял броят на учениците, които имат 0 точки и по двата предмета. Сега те са 33 ученици, а преди година са били 44.

Седмокласниците с максимален брой точки по български език и литература са 9, а по математика – 284. Нито една точка не са успели да получат 214 ученици по български език и литература и 240 - по математика.