Мащабен протест готвят жителите на няколко пловдивски села, ако исканията им във връзка с почистването на река Марица в община Садово, не бъдат изпълнени. 

Притесненията на хората от Милево, Селци, Поповица, Ахматово и Чешнегирово, които изпратиха сигнал до Дарик Пловдив са, че последните две фирми, отговорни за почистването на реката, подкопават коритото и създават опасност за целия регион, обясни кметът на Милево Анелия Колева. 

Ако нивото на водата падне, с нашия поминък е свършено, заяви в ефира на Дарик и Никола Мандев от Инициативния комитет на протестиращите. Той припомни, че преди година и половина, при почистване и укрепване на дигата на Марица, заради издълбаването на коритото, е бил застрашен моста до село Мирово.

"Тогава успяхме с гражанско неподчинение да се справим с проблема. Сега искат да ни вкарат в друг филм. Ние не сме убедени в мотивите на областна управа Пловдив, че мерките, предвидени в договорите за почистването и укрепването, ще ни защитят от наводнение. Считаме, че избраните фирми само ще копаят, за да добиват пясък. Имаме притеснения и че ще паднат под нивото, което им е позволено. Затова няма да се поколебаем отново да излезем на протести, и то мащабни", каза още Мандев и допълни, че не са удовлетворени от срещата си в Областна управа на 1 март, на която са поставили исканията си.

На въпрос на Дарик как са подписани договорите с двете фирми - "Венигаз” и „Ди Кей Фишинг” за укрепване и почистване коритото на Марица в участъка на Община Садово, областният управител Ангел Стоев припомни, че казусът е отпреди 2-3 години (когато областен управител е Дани Каназирева). Тогава от община Садово и местни граждани са изпратили сигнал за непочистено корито на реката във въпросния участък. 

"Заявленията на двете фирми са подадени още тогава, т.е. няма нищо ново и нищо извънредно, не съм довел аз тези фирми", коментира Стоев. 

Той обясни, че от Областната управа се следат указанията в нормативната наредба, в която никъде няма изискване  за становище от НАЦИОНАЛНИЯ ИНСТИТУТ ПО МЕТЕОРОЛОГИЯ И ХИДРОЛОГИЯ и от БАН за идейни проекти. За участъците, които не попадат в защитени зони, не се изисква и ОВОС.  Областният управител обаче уточни, че по-късно за част от мястото е установено, че попада в такава защитена зона и фирмата - изпълнител е уведомена да поиска от РИОСВ експертна оценка.

Ангел Стоев потвърди, че няма как да се обяви избор на изпълнител чрез обществена поръчка, защото Областна управа е второстепенен разпоредител на бюджета и не разполага с обществени средства. 

"Десетилетия наред продължава безобразното и престъпно извличане на пясък от активното дъно на речното легло на Марица. Тази практика е забранена от Закона за водите и от ПУРБ (плановете за управлението на речните басейни). Грубо се нарушава и Законът за биологичното разнообразие, защото добива на пясък се осъществява в зони по Натура 2000, без предварително да е извършена процедура по Оценка за съвместимостта", коментира и Христо Николов от "Зелени Балкани".

По думите му, в резултат на тази практика, са налице: понижаване на нивото на речното легло, ерозиране на основите на мостовете, деградация на защитените от Закона за биологично разнообразие крайречни местообитания, засушаване, масово навлизане на агресивни интродуценти като аморфа, падане на нивото на подпочвените води на територията на цялата маришка тераса (поне 1000 кв. км), което води до чувствително увеличаване на разходите за сондиране на вода за напояване, както и унищожаване гнездовите местообитания на цял комплекс световно застрашени видове птици, гнездящи на пясъчните коси.

"Използва се предтекста че има нарушаване на речната проводимост. Това дава право на областните управители да свикват ад хок комисии от по 10-16 човека, които да разрешават почистване на наноси и пясъчни коси.  Всичко изглежда законно – полученото разрешително дава право на фирмите да отнемат само 80-100 см. от наносите и пясъчните острови и то само в участъка с нарушена проводимост. На практика обаче в тези територии се добива от 10 до 200 пъти повече пясък и то от активното речно дъно! Известно е, че следите от изкопания пясък от активното речно дъно се заличават много бързо от самата река", коментира още Николов.

Дарик ще продължи да следи развитието на казуса!