Служители на Държавно горско стопанство - Михалково поставиха информационни табели на различни дървета, които съдържат информация за българско и научно наименование на дървесния вид и QR код, чрез който при сканиране с мобилен телефон, природолюбителите ще могат да получат пълна информация, в т. ч. и цветен снимков материал за него.

Инициативата е наречена „Опознай гората до теб!“ и се реализира по повод Седмицата на гората. Табелите са поставени по трасето „Централен античен трансродопски път през Средните Родопи”, в участък, преминаващ през местност „Мерагидик” – връх „Голям Персенк” – местност „Бяла вода”, в териториалния обхват на горското стопанство.

На дърветата, намиращи се на площадката, от която се открива красив изглед към язовир „Въча”, е поставена и информационна табела с QR код с кратка характеристика за ДГС-Михалково, както и снимки с гледки от знакови места на територията на стопанството, през четирите сезона на годината.