Топлофикация Русе напомня на всички свои клиенти, че програмата „Изряден клиент“ е в сила и със сигурност условията по нея няма да бъдат променени поне до средата на следващата година, когато е краят на регулаторния период.

„Всеки клиент, който е изпълнил условията, заложени в програмата „Изряден клиент“, получава пределна цена за битова гореща вода до 12,50 лева без ДДС за всеки потребен и отчетен кубик. Това означава, че ако за Вашата абонатна станция топлинният счетоводител е калкулирал по-висока сума от 12,50 лева без ДДС за всеки кубик подгрята вода, то ще Ви бъдат начислени 12,50 лева без ДДС за всеки потребен и отчетен кубик и нито стотинка повече.“ обясни инж. Севдалин Желев изпълнителен директор на Топлофикация Русе.

Експертът обясни, че ако калкулираната сума за съответната абонатна станция за подгряване на 1 кубик битова гореща вода е по-ниска от 12,50 лева без ДДС, то в сметката на абоната ще бъде начислена реалната цена.

„Въведената пределна цена за битова гореща вода е част от корпоративната социална отговорност на Топлофикация Русе и е с грижа за русенци.“ заяви инж. Севдалин Желев.

В програмата „Изряден клиент“ участват всички абонати на Топлофикация Русе, използващи топлинна енергия за битови и небитови нужди, които са изпълнили 3 условия:

Нямат просрочени, съдебни или присъдени задължения към “Топлофикация Русе” АД и дружеството за топлинно счетоводство, което обслужва техния имот, към месеца, за който се издава фактурата.

Всички индивидуални уреди за дялово разпределение в имота са преминали метрологична проверка и са изпълнени в срок всички получени предписания.

Осигуряват ежемесечен отчет на уредите за дялово разпределение на своя топлинен счетоводител чрез визуален или дистанционен отчет. Условието се признава и при обявена възможност за предоставяне на отчетни данни чрез интернет сайта на Топлофикация Русе.

Изпълнителният директор на дружеството уточни, че по програмата „Изряден клиент“ не се прилага отстъпка за енергия от отоплителните тела, енергия отдадена от сградната инсталация и енергията от отоплителните тела в общите части.