Лятна визита в Апелативен съд – Бургас направиха членовете на  клуб „Заплетени чудеса“ на НЧ „Асен Златаров 1940“. Над 20 деца, които посещават занимания в читалището по време на ваканцията, се разходиха из залите и помещенията на въззивната инстанция и проведоха среща с председателя на Апелативния съд - съдия Пламен Синков. Инициативата се провежда за втора поредна година, като целта е децата да имат лични впечатления и да добият реална представа за съда, за това какви хора работят вътре и какво се случва в съдебните зали.

В началото на посещението учениците бяха запознати с правилата за влизане и поведение в съдебните сгради. Децата имаха възможност сами да се убедят, че всеки опит за влизане в съда с непозволени предмети бива предотвратяван от органите на съдебната охрана, чиято важна функция е да следи за реда и сигурността в сградата на Темида.

За правата и задълженията на децата, за отговорностите на малките и по-големите, за спазването на правилата и за това колко важно е да растат като добри хора говори пред гостите съдия Пламен Синков – председател на Апелативен съд – Бургас. Той обясни какви възпитателни мерки за въздействие могат да се прилагат спрямо малолетно и непълнолетно дете, което извършило някаква противообществена проява, дали децата носят наказателна отговорност и кой решава дали те могат да бъдат наказвани.

 Малките читалищни дейци се интересуваха как се определят наказанията и кои са най-тежките от тях, колко време продължава едно съдебно дело, какво не трябва да правят, младите хора, за да не попадат в съда и дали на съдиите им е трудно да взимат своите решения.

Децата научиха повече за символите в съдебната зала, за съдийската тога и за мястото на всеки участник в един съдебен процес по наказателни и граждански дела.

Опознавателният час по право за най-малките в Бургаския апелативен съд завърши с пожелания за щастливо лято с много прочетени книжки, с бонбони и снимка за спомен от съдебната зала.