Камелия Атанасова e фотограф на портрети и на еротични снимки.

Тя говори с образи и ще ни разкаже за магията на фотографията.

Истината е в очите на фотографа. Доверието е много важно за красивото сътруничество и изобразяване.

Може да разгледате нейните снимки на: https://www.eroticbykami.com/

Чуйте: