Край на слуховете относно реализацията на регионалния център за третиране на неопасни отпадъци край Джерман сложи  изпълняващият длъжността кмет на Община Дупница Олга Китанова.

В последните месеци темата бе широко коментирана в посока, че реализацията ще струва много пари от местния бюджет и поставя изпълнението под въпрос, а Община Дупница ще изпадне във финансов колапс.

"Официално вчера получихме решение от Управителния съвет на ПУДООС с което ни бе отпусната безвъзмездна финансова помощ в размер на 1 103 446,49 лева за първия етап на изграждане на новото регионално депо за отпадъци, а именно довеждащата инфраструктура. Имаме избран изпълнител, има вече финансиране, така че изпълнението може веднага да започне", заяви Китанова. "Работим и по вторият етап от финансирането, внесли сме искане, имаме готов проект с разрешение за строеж. Така че, коментарите и по тази тема приключват днес. Затова си позволявам да покажа и писмото от ПУДООС. Още при отчета на 6-месечието казахме, че сумата ще бъде осигурена от там, но явно на някои не им се искаше. Така че официално вече може да се каже, че даваме старт на новото регионално депо", допълни тя.
В рамките на само този месец, това е третия проект, по който Община Дупница осигурява безвъзмездно финансиране, а общата сума е над 2,5 млн. лева. Осигурени бяха 450 хил. лв за улиците "Венелин" и "Седма рилска дивизия", както и за почистване и укрепване на близо 2,7 км речното корито на Джубрена, в участъка на селата Крайници и Червен брег на стойност близо 1 милион, както и средствата за довеждащата инфраструктура за регионалното депо.