Кръгла маса по проблемите на украинските бежанци ще се проведе днес в Стария град в Пловдив.

Ще бъдат представени резултатите от проучване с методите на спешната антропология за средата на бежанците, включително на създадените от тях организации, на институциите, които работят с тях, на хората и фирмите, които им помагат да изградят живота си тук.

Заснети са и видеоказуси, които нагледно представят въпросите, важни за украинците, бягащи от войната.