Кръгла маса, посветена на 140 годишнината от началото на организираното предучилищното образование в България се проведе в Русенския университет. Съорганизатори са Академична група на ОМЕП при РУ „Ангел Кънчев”, РУО – Русе, Община Русе и Детските градини на Община Русе. Модератор на събитието е проф. д. н. Юлия Дончева - преподавател в Русенския университет.

Събитието започна с музикален поздрав от ученици на Музикално училище по изкуствата „Проф. Веселин Стоянов“, гр. Русе с ръководител Здравко Саралиев.

Приветствия към участниците поднесоха г-жа Росица Георгиева - началник на РУО – Русе и г-жа Таня Тодорова - началник отдел Образование в Община Русе.

Събитието бе разделено на два панела: “От религиозното до светското предучилищно образование“ и Майсторска школа по околен свят в детската градина на тема „Съвременна образователно-възпитателна среда и обмяна на добри педагогически практики по „Околен свят“ в детската градина“.

Сред лекторите, освен представители на български образователни институции, бяха и представители на Българската православна църква - отец Кирил - с презентацията “Ортодоксалното образование за деца в Българската православна църква” и отец Валтер -  Католическото образование за деца. А предучилищното образование в Румъния бе представено от Аурелиан Котобан  в неговата презентация “Детските градини в Република Румъния”.

Събитието завърши с връчване на персонални грамоти на авторите на публикациите (методичните единици).