Зелената сделка е огромна грешка, която води Европа към гибел. Това коментира за Дарик председателят на Българската аграрна камара Костадин Костадинов. По думите му мерките, предвидени в Зеления пакт за сектор Земеделие правят невъзможна работата на производителите и трябва да се въвеждат спрямо особеностите на климата и почвите във всяка страна. 

Според Костадинов новият Европейски парламент трябва да преосмисли част от заложените цели и да избере дали европейците ще бъдат продоволствено осигурени или екологични и загиващи. 

“Зелената сделка” и тези неща, които трябваше да правим и правим ние като земеделски производители, усложниха работа на самия земеделски производител до невъзможност. Зелената сделка е една голяма грешка, която ще води Европа към гибел.

Видя се тази година, която измина, процесите на всички земеделски производители в цяла Европа като една от причините беше точно Зелената сделка и изискванията, които трябва да изпълняваме по отношение на оставяне на 4% под угар, парниковите газове, газовете на на животните. Един куп неща, които са безсмислени”.

Костадинов коментира още, че плановете, заложени в Зелената сделка трябва да бъдат преосмислени и да бъдат индивидуални за всяка държава, спрямо климатичните почвените й икономическите и особености.

“Европа е наложила много неща, според нейните специфични особености и традиции и сега ги налагат на нас. Просто има неща, които са наложени, преписани и не са мислени кой ще ги изпълнява. Като цяло и в западните страни, старите страни членки ентусиазмът и еуфорията от зеленото премина. Все пак ще има изисквания, все пак се работи в тази посока, но по-добре да има една продоволствена сигурност в самата Европа, да бъдем хранително осигурени, отколкото екологични и загиващи”, категоричен е председателят на Българската аграрна камара.