Научно-практическа конференция на тема „Интелигентните градове – бизнес, научна общност и местна власт в обща визия за бъдещето с акцент към висшето образование“ ще се проведе днес в Пловдив.

По време на събитието ще бъдат обсъдени инфраструктурата на информационните и комуникационните технологии (ИКТ) за преработване и предаване на големи бази данни и широколентова инфраструктура, които изискват високоефективна мобилна мрежа, както и изискванията за капацитет, сигурност и качество на мобилната връзка при създаване на системни вътрешноградски структури за обмяна на значителни по обем бази данни.