Наричаме настоящия век "информационна ера" и едва ли има по-правдиво название за новите реалности, които възникнаха с разпространението на Интернет. 

Умеем ли да се ориентираме в морето от информация? Знаем ли как да се предпазим във виртуалния свят така добре, както се пазим в реалния? Свикнахме ли с опасностите в интернет или все още рискуваме да повярваме на фалшива информация, на подвеждащи данни, на лъжливи профили?

Няма еднозначен отговор на тези въпроси, защото дигиталната грамотност е процес, в който всеки отделен човек с времето  развива и надгражда различни умения, задължителни за всеки, който иска да е успешен като професионалист и личност в 21 век.  

На същото мнение са и от един от големите ритейлъри у нас – Лидл България, които стартираха свой образователен видеокаст, наречен "Уменията на 21 век". 

Чрез интервюта с експерти водещите на поредицата Александрина Николова и Александър Стоичков   представят задълбочено темите  за медийната грамотност, способността да мислим критично и аналитично, да балансираме между работа и личен живот, да общуваме успешно и всички други умения, с които можем да подобрим живота си не само днес, но и занапред. 

Вторият епизод от видеокаста е посветен конкретно на дигиталната грамотност - умение с особена тежест в нашия информационен век. 

Защо е важно?

Дигиталната грамотност е способността да навигираме в морето от информация и да използваме дигиталните инструменти за нашето собствено успешно представяне, както и да взимаме информирани решения за различните сфери на живота ни. Тъй като огромна част от деня на всеки съвременен човек преминава в цифрова среда, уменията са наистина базисни. 

Как се става медийно грамотен?

На първо място е важно да си дадем сметка, че виртуалният свят се подчинява на правила и алгоритми, които много напомнят реалния, но в същото време има и доста разлики. 

Както в реалния, така и във виртуалния свят, можеш да научиш много, но можеш да попаднеш и на неистини и манипулации. Би могъл да се свържеш с хора, с които да сте на една вълна, но и с такива, които ще те заблудят, за да те излъжат. Това и една от темите, за които става дума във втория епизод на видеокаста на Lidl, който ще откриете по-долу. 

В интернет и доброто, и лошото се разпространява с мълниеносна скорост - много по-бърза от случващото се в реалния живот. Затова и вниманието ни трябва да е много по-изострено, когато общуваме онлайн и събираме информация по дадена тема от различни източници. 

Заради лекотата, с която в онлайн пространството могат да се създават приличащи на медии сайтове, умението да различаваме реалната от измислената информация става още по-важно. 

Правилото  за проверка на достоверността на факти гласи, че е добре една новина да се провери в няколко различни източника, но не само в медии, а и от официални институции, мнения на доказани специалисти и алтернативни сайтове. Само така може да сте сигурни, че не става дума за целенасочено разпространение на фалшиви новини, с цел да се манипулира общественото мнение. 

Какви капани още крие дигиталното общуване и как да подобрим своята медийна грамотност, можете да научите от новия епизод на видеокаста на Лидл България “Уменията на 21век”.