55-то издание на на коледното състезание на знаещите, организирано от клуб „Квант“ ще се проведе на 9 декември 2023г. от 14 ч. в аулата на Технически университет-София, филиал Пловдив на ул. „Цанко Дюстабанов“ 25. 

В състезанието ще вземат участие три отбора– „Архимед“, „Нютон“ и „Айнщайн“. Участниците в тях са от МГ „Академик Кирил Попов“, от Езиковите гимназии „Пловдив“ и „Иван Вазов“, от Хуманитарната и Френската гимназии, както и от Професионалната гимназия по електроника и електротехника.

В първи кръг отборите ще получат практически задачи под формата на физичен или химичен експеримент. Те ще разполагат само с една минута за размисъл, преди да обяснят с научни термини демонстрирания опит. 

Във втори кръг ще трябва да отговарят на логически задачи от областта на механиката, термодинамиката, оптиката или астрофизиката.

Трети кръг съдържа т.нар. “Рискова задача“, която носи най-много точки при верен отговор, но при грешен те се присъждат на конкурентния отбор. 

Състезателите ще бъдат оценявани от компетентно жури, съставено от учени и преподаватели от няколко пловдивски университета. Председател е д-р Стефан Николов - асистент в катедра „Експериментална физика“ в ПУ “Паисий Хилендарски“. 

“Квант“ – Технически университет е единственият в България ученическо-университетски клуб на знаещите. Основан е през 2003-та от учителя по физика Васил Базелков и пловдивския филиал на Техническия университет, а идеята му е да покаже на младите хора забавното и интересното в света на науката. Вече 20 години, преподавателят и неговите възпитаници опознават света на физиката, химията и технологиите с помощта на опити, експерименти, астрономически наблюдения и логически задачи. „От малката игра – към голямата наука“ – това е девизът на Васил Базелков, чиито възпитаници са част от българския и световен научен елит.