"През 2022 разширихме услугите за фирмите, на запазихме цените им.  Нашите членове продължават да получават и безплатни услуги. Освен традиционните обучения, конференции и бизнес срещи, успяхме да организираме бизнес мисия с представители на фирми, членове на нашата организация, в едно от най-големите индустриални изложения в Р Турция, където 15 фирми имаха възможността да се представят и да обсъдят бъдещи сътрудничества. Увереност ни дава фактът, че броят на членовете ни нараства. И тази година имаме още 11 нови". 

Това каза председателят на Бургаската търговско-промишлена палата, Тодор Демирков по време на традиционната годишна церемония по награждаване на своите партньори. 

Успешните предприемачи в региона, добрите примери на парньорство между образованието и бизнеса и развиващите се компании бяха отличени за дейността си през 2022 година от Търговско-промишлена палата - Бургас.

“Бошнаков“ ЕООД получи наградата за развитие и успешно разрастване на бизнеса. А за създаване и прилагане на иновативни технологии в промишлеността, награда беше присъдена на   “Сидоренко Холдинг“ АД.

Дружеството "Индустриален и логистичен парк - Бургас" отнесе наградата за утвърждаването на региона като важен производствен център. 

А общинският презозвач "Бургасбус" стана отличикът за изпълнението на проекта по програма "Околна среда", чрез който бяха осигурени 56 нови електрически автобуса.   

За внедряването на редица цифрови технологии в обучителния процес и добра връзка между образованието и бизнеса, почетна грамота беше връчена на Търговската гимназия в Бургас. 

Награда получи и информационния сайт "Грамофона". Тя беше връчена на главния редактор Десислава Генева за успешно партньорство с палата и обективно отразяване дейността й.

Специална награда имаше и за личност, която чрез успешният си бизнес има принос за развитието на икономиката в Бургаски регион. Тя беше присъдена на директора на "Нурсан отомотив" ЕООД - Ерол Яваш.

Освен почетни грамоти, отличените получиха и статуетки, дело на скулптур Атанас Стоянов. 

"Използвам възможността да съобщя, че Община Бургас има още доста свободни терени в индустриалните зони, на ниски цени. Заповядайте, за да поговорим за съвместни проекти. Ние сме отворени, най-вече към местния бизнес. За нас ще бъде чест и привилегия да предоставим първо услуги на местния бизнес. Разбира се, и на международни компании. Бургаският бизнес е жилав, гъвкав и находчив, затова и вярвам, че няма криза, която може да го уплаши“, каза кметът на Бургас, Димитър Николов по време на церемонията. 

Областният управител проф. Мария Нейкова и почетният консул на Турция - Сенем Гюзел бяха сред официалните гости на събитието.