УВАЖАЕМИ УЧИТЕЛИ,

УВАЖАЕМИ ПРОСВЕТНИ И КУЛТУРНИ ДЕЙЦИ,

СКЪПИ УЧЕНИЦИ,

24 май е не просто дата, не само официален празник, а тържество на българската духовност!

Тържество на родните писмена, които Светите братя Кирил и Методий създадоха и ни завещаха като най-ценно наследство!

Тържество на българската книжовност, която сътвориха техните следовници, плеядата будители, поколенията писатели и поети!

Тържество на смелата научна мисъл, на таланта и вдъхновението на нашите творци, на неуморния труд на българските преподаватели!

Този ден ни изпълва с гордост и самочувствие за приноса ни в европейската история с неоспоримата присъствие на нашата богата култура.

Аз вярвам, че всички ние - родители, учители, хората на науката, културата, изкуството, можем и трябва заедно да осигурим възможности децата ни да продължат да пишат родната история със своите постижения и признания.

Поклон пред делото на Светите братя Кирил и Методий и техните последователи!

Нека да пребъдат българските писмена и българското слово!

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!