Този път Дарик радио в рамките на националната информационна кампания "Иновация за живот" ви среща с хематолога доктор Камелия Милчева. Тя е асистент към Отделението за трансплантация на хемопоетични стволови клетки в Специализираната болница за активно лечение по хематологични заболявания в София.

Преминала е успешно редица обучения в България и чужбина за генетични тестове, технологии за секвениране, имуноонкология и други, а от 2019 година е член на Управителния съвет на Българското медицинско сдружение по хематология. Често чете лекции и се включва с беседи в информационни кампании. 

Първото, което тя разказва е защо е избрала тази тежка специализация каквато е хематологията и онкохематологията. Всеки ден тя се среща с хора болни от рак на кръвта и всички ги съпътстващи проблеми. "Ракът не е непобедим!" в това мото вярва и доктор Милчева и колегите й, които наистина всеки ден четат в очите на пациентите си и отчаянието и надеждата.   

Относно своя избор да остане да практикува в България, Камелия разказва, че и е повлияла нейната убеденост, че има на кого и с какво да помогне, също така вярва, че нашата страна има нужда от млади лекари. При онкохематологичните заболявания, борбата не е само на пациента. В нея са включени лекари, семейства и близки на болния. „Ние се борим за продължаване на живота без болест в добро физическо състояние и социализирани пациенти.“, заявява Камелия Милчева.

Онкоболните в България имат достъп до над 90% от регистрираните от Европейската агенция по лекарства медикаменти, получават се своевременно и регистрацията почти не се забавя. „Много съм щастлива, понеже през последните години има толкова много и нови медикаменти, които са достъпни и налични. По този начин ние може да спазваме европейските препоръки за лечение на пациенти почти без никакви ограничения.“, споделя д-р Милчева.

Доктор Милчева споделя, че коронавирусът не е представлявал сериозно предизвикателство и изпитание за онкохематологично болните, както и за лекарите в болницата й. При болните съществуват известни притеснения, но е основна грижа на лекарите да създадат много добре информирана връзка между тях с пациентите, за да не се стига до залитане към грешния избор.

Лекарската професия е много тежка и е трудно човек да се разграничава в личния си живот от професионалния. Лично на Камелия й остава много малко време за самата нея, но това време тя го прекарва в пеене и музика. От малка пеенето я вълнува като е ходила на уроци при великата Стефка Оникян и се е явявала на много музикални певчески конкурси из цялата страна. Но когато идва време за сериозния избор Камелия е категорична:Ще лекува хората!