Оки-доки-казочоки, приятели, време е за факти 3 на брой:

  • Как Хю Хефнър спасява знакът Холивуд
  • Как водните кончета предвиждат бъдещето
  • Чий лос се напива и умира по стълби