За поредния вандалски акт, извършен в гр. Мездра в дните около Нова година, сигнализираха от Общинско предприятие „Чистота“.

Този път неизвестни извършители са счупили шест осветителни тела по пътя от стария мост на река Искър към градския стадион „Локомотив“. Унищожени са енергоспестяващи LED лампи, фасунги и захранващи кабели, които са били подменени наскоро. По предварителни изчисления нанесените щети възлизат на над 600 лв.

Това е поредният случай на умишлено увреждане на общинско имущество от страна на хулигани. Ней-често обект на посегателство, обикновено през тъмната част на денонощието след употреба на алкохол и/или наркотични вещества, са осветителни тела, пейки и беседки за отдих, кошчета за боклук, чешми и детски съоръжения за игра в пешеходните алеи, паркове и градинки, пътни знаци, контейнери за битови отпадъци, автобусни спирки и декоративни елементи.

Съгласно Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред на територията на община Мездра, глобата за такива закононарушения варира от 50 до 200 лева.

Община Мездра апелира към гражданите, които станат свидетели на вандалски прояви, да сигнализират за това в Районно управление „Полиция“ на тел. 0885 22 46 08, 0894 46 60 21 и 0910 915 10 или на оперативния дежурен в Общината на тел. 0885 69 55 04 и 0910 921 02!