Общинският съвет на Плевен даде съгласието си Община Плевен да извърши строителни дейности в Регионалния исторически музей и възложи на Главния архитект или оправомощено лице да извършат всички необходими правни и фактически действия съгласно разпоредбите на Закона за устройство на територията.

Подготвеният инвестиционен проект за реновиране на дворното пространство на музея включва изграждане на следните обекти:

Амфитеатър и пристрояване на гримьорни - Създаване на летен театър с 387 седящи места и 8 места за хора с двигателни увреждания, състоящ се от сцена, койлон /полукръгът за сядане на публиката/ и ложа. Към съществуваща сграда се предвижда пристрояване на две едноетажни сгради за гримьорни без подземно застрояване;

Зала за експозиции, представляваща нова едноетажна обществено обслужваща сграда без подземно застрояване;

Обособяване на пространство за разполагане на елементи с екпозиционно - образователен характер: Макет на Храма на Фортуна в мащаб 1:10; Възстановка на част от антична улица в мащаб 1:1; Възстановка на Хипокауст отново в реален размер;

Благоустройствени мероприятия на зелените площи.