Издирван от САЩ за измами мъж с двойно гражданство- турско и германско, остава в ареста, реши Хасковският окръжен съд, като му наложи най-тежката мярка за неотклонение.

Мъжът е задържан във връзка с искане за екстрадирането му, издадено от правораздавателните органи на Съединените американски щати. Обявен е за международно издирване с червен бюлетин от ИНТЕРПОЛ- Вашингтон, САЩ. Търсен е за извършени в периода от м. юни до м. октомври 2018 г. престъпления за пощенска измама, банкова измама и пране на пари, осъществени в Ню Джърси, САЩ, след предварителен договор с други лица, чрез изпращане на измамливи имейли, пощенски писма и съобщения. Мъжът заблудил служители на договорна компания на Министерство на отбраната в САЩ, компания за рафиниране на петрол със седалище в Република Корея, с което набавил за себе и съучастниците си парична сума от 23 милиона, предназначени за компанията. За престъплението предвиденото по закона на САЩ наказание е „лишаване от свобода“ до 30 години.


При разглеждане на внесеното искане и за да се произнесе, Окръжен съд –Хасково взе под внимание, че в 60-дневния срок по първоначалното задържане са изпратени изисканите от САЩ допълнителни документи относно екстрадиране на лицето, включително относно изясняване на самоличността му, мястото и времето на извършване на отделните деяния, както и приложимите разпоредби на американския наказателен закон. 


От всички събрани до този момент материали може да се направи извод, че са налице основанията за предаване на лицето, посочени в договора за екстрадиция, подписан между Република България и САЩ. Изпратените преписи от обвинителния акт и заповедта за арест сочат наличието на обосновано предположение за извършване на престъпленията, за които се издирва.

Съдът в Хасково прецени, че мъжът с двойно гражданство няма трайна уседналост в България, въпреки че е представен договор за наем. Според магистратите е налице реална опасност да се укрие и осуети приключването на екстрадиционното производство. 


Представените данни за хронични заболявания не обуславят извод, че не му позволяват да търпи временно задържане под стража, реши ХОС. 


В случай на обжалване или протест делото е насрочено за разглеждане пред Апелативен съд – Пловдив за 1.12.2022 г. от 10:00 часа.