Общински съвет - Плевен, избра временно изпълняващи длъжността кмет на Община Плевен и кмет на кметство за 16 населени места в общината за времето от края на мандата - 27.10.2023 г., до полагането на клетва от новоизбраните на този пост след местните избори. Предложението бе четвърта точка на днешното, последно за мандат 2019-2023 г. заседание на местния парламент. Вносител на точката бе председателят Мартин Митев.

Съгласно Закона за местното самоуправление и местната администрация, когато кмет на община, кмет на район или кмет на кметство са регистрирани като кандидати за общински съветници или кметове, в 7-дневен срок преди края на мандата Общинският съвет избира временно изпълняващ длъжността кмет на общината, кмет на района или кмет на кметството за срок до полагане на клетва от новоизбрания кмет. В деловодството на ОбС - Плевен, са постъпили предложения и уведомителни писма от кмета на община Плевен и кметове на кметства в общината за избор на временно изпълняващи длъжността кмет в съответните населени места във връзка с местния вот.

След гласуване за временно изпълняващи длъжността кмет на Общината и на кметства Общинският съвет избра, както следва:

- за Община Плевен - Милен Яков /заместник-кмет на община Плевен/

- за с. Беглеж - Антония Димитрова Маринова /специалист ЕСГРАОН в кметството/

- за с. Бохот - Валентин Бешев

- за с. Брестовец - Ваня Маринова

- за с. Бръшляница - Сашка Тодорова

- за с. Буковлък - Саваш Яшар

- за с. Върбица - Станислава Димитрова

- за с. Гривица - Искра Иванова

- за с. Дисевица - Геновева Атанасова

- за с. Коиловци - Глория Симеонова

- за с. Мечка - Наталия Първанова

- за с. Опанец - Анелия Пачева

- за с. Пелишат - Албена Якимова

- за с. Радишево - Дана Петкова

- за гр. Славяново - Антоанета Съботинова

- за с. Търнене - Първолетка Тоткова

- за с. Ясен - Малинка Каменова