Изборният ден в област Варна започна в спокойна обстановка, съобщавата от местната полиция. Предприети са всички необходими мерки за охраната на обществения ред и пожарната безопасност.

Гражданите могат да подават сигнали, свързани с нарушения, които възпрепятстват нормалното протичане на изборния процес, на денонощната телефонна линия  052/ 615166 или на izbori2023@mvr.bg.

Звената на Дирекция „Български документи за самоличност“ ще работят в днешния ден от 8.30 до 19 часа. Те ще издават удостоверения (за изгубени/откраднати/повредени/унищожени лични карти и документи с изтекъл срок).

В изборните помещения не се допускат въоръжени лица и такива, носещи предмети, опасни за живота и здравето на гражданите. Забранява се ползването на мобилни телефони, фотоапарати или друга техника за заснемане на гласуването.

Служителите на ОДМВР - Варна ще се намесват за възстановяване на реда, когато това е необходимо и има съответно решение на избирателната комисия.